Szívderítő

a Magyar Kardiológusok Társaságának
szakmai felügyeletével

Felhasználási feltételek


Szívderítő.hu felhasználási feltételek


Üdvözöljük a szivderito.hu oldalon, az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett online társasági hálózati szolgáltatáson. Ez a honlap az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. - (székhely: 1073 Budapest, Dob u. 76-78., adószám: 12503421-2-44, számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt., pénzforgalmi jelzőszám: 10700244-26863003-51100005, cégjegyzékszám: 01-10-044389, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság, képviselő neve: Vaszily Miklós vezérigazgató, elérhetősége: info@szivderito.hu, a továbbiakban "Szívderítő" vagy "Szolgáltató") - tulajdona. A Szívderítő-szolgáltatás használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.
A felhasználási feltételek módosításának lehetősége
A Szívderítő fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Szívderítő-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.
A szolgáltatás
A szolgáltatás jelenti a szivderito.hu és annak aldomain-jei alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.
A szolgáltatást a Szívderítő nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; (b) a jelszó titokban tartásáért ön felel; (c) a Szívderítőt haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; (d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (e) hozzájárul ahhoz, hogy a Szívderítő kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.
A Szívderítő fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a Szívderítő-szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

 • védjegyet sért,
 • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,
 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

14 éven aluli természetes magánszemélyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.
Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Szívderítő fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Szívderítő tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Szívderítő jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
A Szívderítő nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Szívderítő összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Szívderítő rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Szívderítő semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a Szívderítőn. A Szívderítő defenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.
Felhasználói magatartás
Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szívderítő fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.
Tartalom
Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szívderítő-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a Szívderítő -szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, szavazásokat, személyes üzeneteket, és bármely tartalom következményeiért is.
Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által feltöltött képek tárolási helyének közvetlen elérhetőségi url-je, az Ön által ismerősnek jelölt Szívderítő tag által kivihető, és ezen url-nek a külső helyre történő belinkelésvel közvetlenül kívülről is elérhetővé válik a kép a nem regisztrált és/vagy nem ismerősnek jelölt tagok számára is.
A Szívderítő automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Szívderítő mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szívderítő minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szívderítő minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szívderítő minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.
A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
A Szívderítő -szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Szívderítő -szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
A Szívderítő számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
A Szívderítő -szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
Megszerzett anyagok publikálása;
Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Szívderítő rendszerén kívülre.
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szívderítő hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (perszonalizált) hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön a Szívderítő üzenetkezelő funkcióján keresztül.
A felhasználó kérésére történő adatmódosítás
E-mail cím megváltoztatása, profil törlése
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Szívderítő azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Szívderítő kérheti, hogy a felhasználó

 • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
 • vagy azt, hogy küldje el a Szívderítő részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
 • vagy személyazonosságát egyéb, a Szívderítő által elfogadott módon bizonyítsa.

Elhunyt személyek regisztrációi
Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot az info@szivderito.hu címen.
Szavatosság kizárása
A Szívderítő és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Szívderítő szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Szívderítő kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért  A Szívderítő -szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.
Ön beleegyezik abba, hogy a Szívderítő -szolgáltatást és a Szívderítő -szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat, szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szívderítő nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Törvényszék illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
Kártalanítás, kártérítés
Ön beleegyezik abba, hogy a Szívderítőt kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Szívderítő -szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Szívderítő írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.
Nemzetközi használat
Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

Tagok (447)

 • sikernet
 • kopi
 • tom968
 • misi
 • doktore
 • Varga István
 • Ilike
 • katalizator
 • peti0318
 • Sun May
 • Hohmann Béla
 • Tamás

Hírek

Fotó: Kéky Kira

Transzplantációs diagnosztikai eszközöket fejlesztenek

Az Omixon Biocomputing Kft. az NKFI pályázatán nyert finanszírozást a vesetranszplantáció eredményességének növelésére fordítja.

fotó: Pixabay

ELKÖLTÖZÜNK!

A Szívderítő, a Magyar Kardiológusok Társaságának betegek számára készült oldala eddig is az Origóval közösen készült, de mostantól a friss tartalmakat már csak közvetlenül az Origón érhetik el olvasóink: a http://www.origo.hu/egeszseg/szivderito oldalon, az Origo kardiológiai rovatában. 

Magyar Kardiológusok Társasága

Soha ennyi orvos nem akart kardiológiáról tanulni

Minden eddiginél nagyobb létszámban, több mint 2200-an érkeztek a határon túlról és a tengerentúlról is orvosok és szakdolgozók a jubileumi 60. balatonfüredi kardiológiai konferenciára, melyen számos nemzetközi újdonságot ismertettek a résztvevőkkel.

Fotó: pixabay.com

A koplalás a fogyás ellensége

Ha valaki úgy szeretne lefogyni, hogy éhezteti magát, azzal ideig-óráig elérheti ugyan a célját, de számolnia kell a koplalásnak a szervezetre gyakorolt káros hatásaival. Ráadásul rövid időn belül a keservesen leadott kilók is visszatérnek. Ez biztos!

Fotó: Bigstock

Fogyással csökkenthető a stroke kockázata is!

Sokat tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük a stroke bekövetkeztének esélyét. Még akkor is tehetünk valamit, ha már volt stroke-unk, és el akarjuk kerülni a következőt.